Fiscale rechtshulp zorgverlener

Het abonnement Fiscale Rechtshulp Zorgverlener bestaat uit de volgende diensten:

a. het voeren van belastingprocedures op “no cure no pay” basis;
    mocht een belastinggeschil uitmonden in een gerechtelijke procedure dan bent u normaal gesproken tussen de
     € 5.000 en € 15.000 kwijt aan adviseurskosten (ook als u de procedure verliest). Wij procederen op basis
van "no cure no pay",
     dat wil zeggen als wij de procedure verliezen, dan bent u ons niets
verschuldigd.
     Wij worden alleen vergoed als wij de procedure voor u winnen.

    Voor meer informatie en voorwaarden klik hier

b. gratis volledige rechtsbijstand bij een fysieke belastingcontrole door de belastingdienst
    op het kantoor van De Kroon Adviseurs;
     na afloop van deze controle zullen de werkzaamheden in overleg met u worden verricht tegen een uurvergoeding als vermeld in
     letter f en/of op basis van
"no cure no pay (letter a)"

c. fiscaal-juridische analysering en advisering voorgelegde contracten tussen zorg-
    ondernemer en zorginstelling;

 

d. fiscaal-juridische analysering en advisering voorgelegde contracten tussen zorg-
    ondernemer en bemiddelingsbureau;

e. helpdesk voor algemene informatie op het gebied van belastingen (eerstelijns hulp);
    volgt uit deze eerstelijnshulp de noodzaak tot het geven van specialistisch en/of uitgebreid advies, dan wordt deze
      "tweedelijnshulp" vergoed tegen het uurtarief als vermeld in letter f;


f.  voor werkzaamheden die vallen buiten het abonnement bedraagt het uurtarief € 75,00
    (i.p.v. € 100,00 tot € 150,00 per uur) exclusief Omzetbelasting.Prijs abonnement Fiscale Rechtshulp Zorgverlener

Het bovenstaande abonnement kunnen wij u aanbieden voor slechts € 25,00 per maand (exclusief Omzetbelasting).