Aanmelden

Hieronder kunt u zich aanmelden voor het abonnement Fiscale Rechtshulp Zorgverlener.
Nadat u het aanmeldingsformulier hebt ingevuld, sturen wij de overeenkomst Abonnement Fiscale Rechtshulp Zorgverlener per mail naar u toe.

1. Het abonnement bedraagt € 25,00 per maand exclusief Omzetbelasting.  

2. Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Na de eerste twaalf maanden wordt de overeenkomst telkens met een periode van twaalf maanden verlengd, tenzij u uiterlijk een maand voor het einde van de eerste periode van twaalf maanden, dan wel van de desbetreffende verlengingsperiode, de overeenkomst per e-mail of aangetekend schrijven opzegt.

3. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van De Kroon Adviseurs VOF van toepassing. Als u op de link klikt kunt u kennis nemen van de inhoud.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.